BURGAS BEACH ARENA

Условия за ползване

Въведение

Добре дошли на www.beacharena.bg ("Сайтът"). Тези условия за ползване ("Условия") уреждат вашето използване на нашия Сайт. Моля, прочетете внимателно тези Условия, преди да използвате нашия Сайт. С достъпа и използването на Сайта, вие се съгласявате с тези Условия.

Достъп и използване

  1. Приемане на условията: С използването на Сайта вие потвърждавате, че приемате тези Условия. Ако не сте съгласни с тях, моля не използвайте Сайта.
  2. Промени в условията: Бийч Арена ООД си запазва правото да променя тези Условия по всяко време. Актуализираните условия ще бъдат публикувани на Сайта и ще влязат в сила незабавно след публикуването. Ваша отговорност е да проверявате редовно за актуализации.
  3. Използване на Сайта: Вие се съгласявате да използвате Сайта само за законни цели и в съответствие с тези Условия.


Съдържание

  1. Права върху съдържанието: Всички текстове, графики, лога, изображения, видео и други материали на Сайта са собственост на Бийч Арена ООД или са използвани с разрешение и са защитени от авторски права и други закони за интелектуална собственост.
  2. Ограничения за използване: Вие нямате право да копирате, разпространявате, променяте или създавате производни продукти от съдържанието на Сайта без предварително писмено съгласие от Бийч Арена ООД.


Регистрация и акаунти

  1. Създаване на акаунт: За достъп до определени функции на Сайта, може да се изисква създаване на акаунт. Вие се съгласявате да предоставите точна и пълна информация при регистрация и да я актуализирате при необходимост.
  2. Отговорности за акаунта: Вие сте отговорни за поддържането на поверителността на вашите данни за вход и за всички дейности, извършвани чрез вашия акаунт. Вие се съгласявате незабавно да уведомите Бийч Арена ООД за всяко неоторизирано използване на вашия акаунт.


Поверителност

Използването на Сайта също е предмет на нашата Политика за поверителност, която можете да намерите тук. Политиката за поверителност е неразделна част от тези Условия.

Ограничение на отговорността

  1. Отказ от гаранции: Сайтът се предоставя "както е" и "с всички недостатъци". Бийч Арена ООД не дава гаранции, изрични или подразбиращи се, относно точността, надеждността или пълнотата на съдържанието на Сайта.
  2. Ограничение на отговорността: Бийч Арена ООД не носи отговорност за каквито и да е преки, косвени, случайни, специални или последващи щети, произтичащи от или свързани с използването или невъзможността за използване на Сайта.


Прекратяване

Бийч Арена ООД си запазва правото да прекрати или ограничи вашия достъп до Сайта по всяко време, без предварително уведомление, по своя преценка.

Приложимо право

Тези Условия се уреждат и тълкуват в съответствие с законите на Република България. Вие се съгласявате, че всички спорове, произтичащи от или свързани с тези Условия, ще бъдат предмет на изключителната юрисдикция на съдилищата в България.

Контакти

Ако имате въпроси или притеснения относно тези Условия, моля свържете се с нас на:

Бийч Арена ООД
Северен плаж
гр. Бургас, България
имейл: office@beacharena.bg
телефон: +359 877 482 084

Тези Условия за ползване са в сила от 24.05.2024.
Търсене